login
لیست قیمت ها
پلن 1 2 3 4 5 6 7 8
فضا GB 1 2 5 10 15 20 50 100
پهنای باند نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Oversell
تعداد ایجاد هاستینگ 5 10 20 30 40 60 نامحدود نامحدود
SubDomain نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Email نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ParkDomain نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
Database نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
FTP نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
AddDomain نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
ControlPanel
Location England England England England England England England England
DataCenter Redstation Redstation Redstation Redstation Redstation Redstation Redstation Redstation
فایروال
آنتی دیداس
آنتی شلر
CGI
PHP 5.x
پشتیبانی
بک آپ روزانه
بک آپ هفتگی
بک آپ ماهانه
دی ان اس اختصاصی
قیمت ماهانه (تومان) 5.000 10.000 15.000 25.000 30.000 40.000 50.000 100.000
قیمت سالانه (تومان) 50.000 100.000 150.000 275.000 330.000 400.000 440.000 900.000
سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش سفارش